محصولات

دستگاه سی پپ

دستگاه سی پپ یک دستگاه کمک تنفسی است که با ایجاد یک فشار مثبت تنفس بیمار را در عمل دم تحریک کرده و باعث بهتر نفس کشیدن او می شود. این دستگاه معمولا برای بیمارانی که دارای مشکلات تنفسی هستند و نمی توانند به طور عادی نفس بکشند استفاده می شود. دستگاه های سی پپ به دو نوع اتوماتیک و غیر اتوماتیک یا فشار ثابت تقسیم می شوند.

سی پپ رسمد CPAP Resmed

اتو سی پپ رسمد Auto CPAP Resmed

اتو سی پپ بی ام سی  Auto CPAP BMC 

دستگاه بای پپ

دستگاه بای پپ از جمله دستگاه های کمک تنفسی مربوط به اختلالات خواب است. این دستگاه در عمل دم و بازدم یک فشار هوایی مثبتی را وارد مجاری تنفسی بیمار کرده و تنفس را آسان می سازد. در حقیقت بای پپ شکل پیشرفته تری از دستگاه سی پپ است و دارای فشار دو سطحی است. هرجا که دستگاه سی پپ خوب عمل نکند می توان از دستگاه بای پپ استفاده کرد.

بای پپ رسمد BIPAP S Resmed

بای پپ رسمد BIPAP ST Resmed

بای پپ BIPAP BMC RESMART GII

بای پپ  BIPAP ST BMC

بای پپ فلوتون  BIPAP Floton