بای پپ BMC BIPAP ST

 

  • بای پپ  دارای  BACK UP ST
  • دارای مرطوب کننده
  • ساخت چین سفارش آلمان
  • دارای یک سال گارانتی
  • قابلیت تنظیم فشار دم و باز دم
  • تنظیم حساسیت فشار دمی و باز دمی
  • دارای مد های CPAP،TIME ، ،ST
  • میزان  BACK UP RATE از 0 تا30
  • دارای کیف سفری
  • امکان ذخیره کردن اطلاعات بیمار
  • وزن دستگاه 3 کیلوگرم
  • صدای دستگاه 30 دسی بل
  • دارای فیلتر
  • تنظیم فشار خودکار
  • قابلیت on/off خودکار
  • مدت زمان شیب تنفس 0 تا 60 دقیقه (Ramp)