بای پپ رسمد BIPAP ST Resmed

  • دارای مدهای تنفسی S/T , T , CPAP
  • قابلیت نمایش میزان AHI / AI / CI در مدهایCPAP و S
  • قابلیت تعریف  bpm 5-50  Patient Rate
  • قابلیت استفاده به عنوان ونتیلاتور
  • دارای کنترل هوشمند زمان دم Ti control
  • دستگاه کاملا بی صدا
  • قابلیت تعریف حساسیت دم و بازدم Trigger and Cycle
  • دارای حافظه داخلی internal memory و کارت حافظه SD memory
  • امکان هوشمند تعریف دمای هیومیدفایر بر اساس میزان درجه و رطوبط اتاق خواب
  • دارای فناوری IntelligentAir اختصاصی رزمد که تا بالاترین سطح تنفس اتوماتیک را با شرایط کاربر تطبیق میدهد